QuoVadis=dd56b06f-23fb-40cf-980f-2989b104b4ad
 

Veelgestelde vragen

Beschermingsbewind

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?


Om een nieuwe vraag toe te voegen gaat u naar de appinstellingen en klikt u op de knop 'Vragen beheren'.
Voor hoe lang wordt onderbewindstelling uitgesproken?


De duur van de onderbewindstelling is volledig afhankelijk van uw situatie, maar de rechter spreekt in beginsel de bewindvoering voor onbepaalde tijd uit. Het bewind kan worden opgeheven wanneer er sprake is van een (financiële) stabiele situatie.
Wie kan de onderbewindstelling opheffen?


Het verzoek tot opheffing van het bewind kan door u worden gedaan, indien u een overstap wil maken naar een andere bewindvoerder, of omdat u van mening bent dat uw (financiële) situatie stabiel is en u uw belangen weer zelf wil gaan behartigen. Ook de bewindvoerder kan een verzoek indienen om het bewind op te heffen, wanneer er bijvoorbeeld een onwerkbare situatie is ontstaan.
Wat houdt beschermingsbewind in?


Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd.

Mentorschap

Vraag 1


x

Budgetbeheer

Vraag 1


x

Organisatie

Vraag 1


x

Bankzaken

Wat is het verschil tussen een beheer- en leefgeldrekening?


Op beheerrekening rekening zullen alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. U kunt zelf niet beschikken over de beheerrekening. De leefgeldrekening is de rekening waarop uw weekgeld of maandgeld wordt gestort. Eventueel extra aanvragen worden tevens op deze rekening gestort. Van de leefgeldrekening ontvangt u een pinpas en pincode zodat u zelf bedragen op kunt nemen.
Wat gebeurt er met mijn huidige bankrekening(en) nadat ik cliënt ben geworden?


Dat ligt eraan. Wij werken samen met de ABN AMRO bank en de Rabobank. Heeft u een (of meerdere) bankrekeningen bij deze bank? Dan zetten wij uw bankrekening(en) om naar een beheerrekening, een leefgeldrekening en optioneel een spaarrekening. Heeft u geen ABN AMRO bank of Rabobank? Dan vragen wij een nieuwe beheerrekening voor u aan. Uw leefgeldrekening wordt in overleg met u behouden of er wordt een nieuwe leefgeldrekening aangevraagd bij de bank waar u een beheerrekening heeft.
Ik krijgt binnenkort een ander inkomen, welk rekeningnummer moet ik doorgeven?


Voor al uw inkomsten dient u het rekeningnummer van uw beheerrekening door te geven. U kunt dit nummer vinden als u inlogt in het cliëntenportaal of vraag ernaar bij een van onze medewerkers.
Kan ik gebruik maken van internetbankieren?


ANTWOORD
Wanneer wordt mijn leefgeld gestort?


De dag waaop uw leefgeld wordt gestort is afhankelijk van uw eigen wensen en de mogelijkheden. In overleg met uw consult wordt besproken op welke dag uw leefgeld wordt gestort. Het overboeken van leefgeld gebeurt vervolgens via automatische terugkerende overboekingen in ons systeem.
Wat gebeurt er als de dag van uitbetaling van het leefgeld op een feestdag valt?


Op onze website wordt vermeld op welke dag de betaling plaats zal vinden wanneer de dag van uitbetaling op een feestdag valt. NIEUWSBRIEF?
Wat moet ik doen als mijn pinpas geblokkeerd/kapot/gestolen is?


Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw consulent zodat er een nieuwe pinpas aangevraagd kan worden.

Cliëntenportaal

Vraag 1


x

Tarieven

Hoe hoog zijn de tarieven?


Door het invoeren van de tariefstructuur zijn er talloze variaties in de tarieven. Wij beperken ons daarom tot de meest voorkomende tariefsoorten. U kunt deze hier raadplegen. Bekijk hier een totaaloverzicht van de tarieven, samengesteld door de BPI.
Hoe zijn de tarieven vastgesteld?


De kosten van bewindvoering zijn wettelijk vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd, welke door de minister van Veiligheid en Justitie is vastgesteld gepubliceerd in de Staatscourant. De tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling, welke afhankelijk is van het soort traject en de samenstelling van het huishouden.
Kan ik de kosten vergoed krijgen?


Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u bijzondere bijstand krijgen van uw gemeente waardoor de kosten volledig of gedeeltelijk vergoed worden. De volgende kosten kunnen vanuit de bijzondere bijstand worden vergoed: Bij bewind/mentorschap/curatele: - griffiekosten - eenmalige opstartkosten - maandelijkse kosten - eenmalige afsluitkosten bij einde traject Let op: de vergoeding voor kosten budgetbeheer verschilt per gemeente. Gemeente Den Helder verstrekt geen vergoedingen voor de kosten budgetbeheer.