Al vele jaren is Bureau Kwaaitaal een begrip in Noord Holland voor wat betreft professionele bewindvoering, mentorschap en budgetbeheer. Wij zijn persoonlijk betrokken bij onze cliënten en werken nauw samen met eventueel betrokken hulpverleners. 
 
Aan mensen die door ziekte, ouderdom of bijzondere omstandigheden hun zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen biedt Bureau Kwaaitaal financiële zorg, administratieve ondersteuning en persoonlijke belangenbehartiging. 
Omdat iedere persoonlijke situatie anders is, kiezen wij voor maatwerk, waarbij de belangen van onze cliënten voorop staan.
  
Want iedereen verdient
goed leven
Beschermingsbewind

Voor mensen die door diverse oorzaken (tijdelijk) hun financiële zaken niet goed kunnen regelen.

De rechter spreekt het beschermingsbewind uit.

Mentorschap

Voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen hun persoonlijke belangen (niet-financieel) niet voldoende kunnen behartigen. De rechter spreekt het mentorschap uit.

Budgetbeheer

Voor mensen die door diverse oorzaken (tijdelijk) verantwoordelijkheid uit handen geven ten opzichte van hun financiën. Budgetbeheer wordt overeengekomen in een overeenkomst en vindt plaats zonder tussenkomst van een rechter.

Levensexecuteur

Voor mensen die bij voorbaat een volmacht afgeven om financiële, persoonlijke en/of medische belangen te behartigen, voor het geval dat tijdens het leven een situatie optreedt waarbij zelf niet meer voor de bovenstaande belangen kan worden opgekomen. 

Aanmelden

Bent u, of iemand in uw omgeving, niet in staat om het overzicht over financiën te bewaren? Heeft u moeite om uw uitgaven in balans te krijgen en dreigt u tekort te komen? Wacht niet tot het te laat is! Na aanmelding wordt er eerst een vrijblijvend adviesgesprek ingepland waarin onze consulenten bespreken welk traject (beschermingsbewind of budgetbeheer) het beste bij u past.

Kent u iemand in uw omgeving die zijn of haar  persoonlijke belangen niet voldoende kan behartigen in verband met een lichamelijke en/of geestelijke beperking? Ook op dit gebied kunnen wij een passende oplossing (mentorschap) bieden. Aanmelden kan via onderstaande button. 

Nieuws

BELANGRIJK !!!

In verband met de Corona crisis zal ons kantoor de deur gesloten houden. Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de overheid. Wij zullen wel per mail en telefonisch  zoals gebruikelijk bereikbaar zijn. Personeel zal beperkt aanwezig zijn en gedeeltelijk van huis uit werken.

De dienstverlening en het betalingsverkeer binnen ons kantoor is gegarandeerd. Het kan echter wel zo zijn dat extra aanvragen en dergelijke wat meer tijd zullen nemen.

Persoonlijke gesprekken op kantoor worden alleen indien echt noodzakelijk en alleen op afspraak gemaakt.

Veelal zullen afspraken telefonisch of door middel van beeldbellen worden afgehandeld.

Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat het geen nut heeft om zonder afspraak naar kantoor te komen. Er zal niet worden opengedaan. Dit is zowel in ons maar ook in uw eigen belang.

Indien er wel een afspraak op kantoor gepland staat dient u zich aan onze richtlijnen te houden.

Verder hopen wij dat deze crisis gauw mag overgaan en wensen wij u en uw naasten sterkte in deze onzekere tijd.

Postbusadres

Postbus 6025

1780 KA Den Helder

Bezoekadres

Het Arsenaal 40F

1781 RX Den Helder

linkedin-logo.png
logo groot.png