QuoVadis=dd56b06f-23fb-40cf-980f-2989b104b4ad
top of page

Wie zijn wij?

Bureau Kwaaitaal is een professionele organisatie op het gebied van financiële dienstverlening, hulpverlening en schuldbemiddeling. 

Onze ervaring en kennis op dit gebied is groot: Bureau Kwaaitaal is al jaren een begrip in de Kop van Noord Holland, maar ook daarbuiten. Door samen te werken met andere (hulpverlenende) instanties en organisaties proberen wij de belangen van elke cliënt zo optimaal mogelijk te behartigen. Regelmatig overleg met deze instanties en organisaties hebben geleid tot een groot opgebouwd netwerk. Onze maatschappij en wetgeving verandert voortdurend. Door het regelmatig volgen van cursussen en opleidingen wordt de vakkennis van personeel op peil gehouden en vergroot.

 

De combinatie van ons omvangrijke netwerk en de vakkennis van het personeel leidt tot een optimale dienstverlening aan de cliënt. 

> Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op onder nummer 41239818 

> Lid van de branchevereniging Horus

> Bureau Kwaaitaal voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor curatoren en beschermingsbewindvoerders

Wat doen wij?

Bureau Kwaaitaal probeert de belangen van haar cliënten zo goed mogelijk te behartigen.

Afhankelijk van de situatie en de behoefte van de cliënt worden de volgende diensten door ons aangeboden: 

 

Beschermingsbewind

Mentorschap

Budgetbeheer 

Hoe werken wij?

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen plannen wij een vrijblijvend adviesgesprek met u in om uw situatie te bespreken.

In dit adviesgesprek bespreken wij met u globaal uw (financiële) situatie. De door u verstrekte informatie leidt tot een advies voor het traject dat het beste aansluit op uw situatie. 

Financiële begeleiding

Indien er wederzijds wordt besloten om een traject op te starten zullen wij u uitnodigen voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt aan de van hand van uw inkomsten en uitgaven, en eventuele schulden, een budgetplan opgemaakt. Bovendien bespreken wij met u hoe er bespaard kan worden op bepaalde uitgaven, en we wijzen u eventueel op uw recht op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen. Aan het einde van het intakegesprek vullen wij een verzoekschrift in voor de rechtbank in het geval van bewindvoering. In het geval van budgetbeheer wordt een civiele overeenkomst door ons opgemaakt.

 

Persoonlijke begeleiding

Aanmelding voor mentorschap wordt enkel gedaan door derden (vaak familie of een instelling). Na het adviesgesprek wordt een verzoekschrift ingevuld welke aan de rechtbank wordt gezonden. Het kan ook voorkomen dat de maatregel beschermingsbewind en mentorschap de beste optie is. In dat geval wordt een samengesteld verzoek verzonden aan de rechtbank. 

Transparantie

Een van onze kernwaarden is transparantie. Dat wil zeggen dat zowel uw financiën en het door ons uitgevoerde handelingen goed controleerbaar zijn. In het geval van beschermingsbewind en mentorschap wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Naast deze controle vindt er ook jaarlijks een audit plaats, waarbij de rechtbank toetst of onze organisatie voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Bovendien heeft de cliënt altijd en overal inzicht in zijn of haar financiën. Via een inlogcode kan de cliënt meekijken op zijn of haar bankrekening. 

Vertrouwen

Wij zijn van mening dat de cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat zijn of haar belangen bij ons in goede handen zijn en dat wij gemaakte afspraken nakomen. Wij zijn aan onze cliënten en aan onszelf verplicht ons werk zo goed te doen dat we dit vertrouwen niet beschamen.

Communicatie

Mondelinge en schriftelijke communicatie is een essentieel onderdeel van ons werk. Het is belangrijk dat er duidelijk wordt gecommuniceerd en dat u weet waar u aan toe bent. U krijgt een team toegewezen dat bestaat uit een bewindvoerder en een assistent bewindvoerder. Ook wanneer u een overeenkomst tot budgetbeheer bent overeengekomen wordt u toegewezen aan een team. Uw vragen, verzoeken of opmerkingen worden door het betreffende team beantwoord. Cliënten voor wie mentorschap is uitgesproken krijgen te maken met een aangewezen mentor die in contact zal treden met de begeleiding of familie, om zoveel mogelijk zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Omdat iedere persoonlijke situatie anders is, kiezen wij voor maatwerk, waarbij de belangen van onze cliënten voorop staan.

Waarom kiest u voor Bureau Kwaaitaal?

Bureau Kwaaitaal is al jaren werkzaam op het gebied van (financiële) hulpverlening en beschikt daardoor over uitgebreide ervaring met diverse doelgroepen. Het personeel beschikt naast deze ervaring ook over actuele (vak)kennis, waardoor aan elke cliënt de meest geschikte dienstverlening kan worden verleend. Bureau Kwaaitaal beweegt mee met veranderingen in de maatschappij. Zowel op het gebied van wetgeving, als op het gebied van de op dat moment geldende normen. 

 

Redenen om voor Bureau Kwaaitaal te kiezen: 

> Wij kiezen altijd voor een persoonlijke aanpak en stemmen de situatie van de cliënt af op onze dienstverlening.

Wij zijn een transparante organisatie: de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn controleerbaar. 

U kunt erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in goede handen zijn. 

Cliënten hebben altijd en overal inzicht in hun financiën.

> Er zijn bij ons geen wachtlijsten, waardoor snel een vrijblijvende afspraak gemaakt kan worden om uw situatie te bespreken. 

Met de hedendaagse communicatiemiddelen kunnen wij in een zeer groot gebied onze diensten aanbieden. Wij zijn daardoor niet gebonden aan een bepaalde regio, maar zullen in beginsel alle verzoeken in behandeling nemen. Het maakt daarom niet uit waar u woont, u kunt altijd contact met ons opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

bottom of page