QuoVadis=dd56b06f-23fb-40cf-980f-2989b104b4ad
top of page

Levens-executeur

Bureau Kwaaitaal, uw levensexecuteur.

Wie vertrouwt u genoeg om uw juridische zaken af te handelen en uw vermogen te beheren, wanneer u dit zelf niet meer kunt?

Uiteraard denkt u hierbij eerst aan uw partner en/of uw kinderen. Soms zijn er redenen waarbij dit niet mogelijk is en u een andere partij moet inschakelen.

 

Wanneer u bijvoorbeeld de langstlevende bent en er geen kinderen zijn. Of wanneer de kinderen hier de vaardigheden niet voor hebben. Broers en zussen worden net als u ook ouder, kunnen zij deze taak dan nog wel aan? Dan is het fijn te weten dat er binnen ons bedrijf gespecialiseerde levensexecuteurs werkzaam zijn die uw vermogen beheren. Zij dienen uw belastingaangifte in, betalen uw rekeningen en mogen uw woning verkopen indien u zelf naar een zorginstelling verhuist.

U kunt dit in uw levenstestament verwerken, zodat wij namens u kunnen handelen, zodra dit van toepassing is. Wij beheren uw vermogen tot aan uw overlijden, daarna neemt de testamentair executeur die in het testament staat vermeld, de zaken over.

Heeft u geen levenstestament en raakt u handelingsonbekwaam? Dan geldt het wettelijke recht en wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder aangewezen. U heeft er zelf dan geen stem meer in.

Wilt u meer weten over een levenstestament of deze afsluiten? Neem dan contact op en verwijzen wij u door naar de juiste persoon hiervoor.

header.jpg
bottom of page